Get Adobe Flash player

This page requires Flash Player version 10.1.52 or higher.

Nano Teknoloji

Nanoteknoloji alanında akademik çevreler tarafından yapılan ilk tanımlamalar 20nci yüzyılın son çeyreğine denk gelmektedir. Hükümetlerin 90’lı yılların başlarında araştırma ve geliştirme(ARGE) faaliyetlerine yaptıkları yatırımların başlamasıyla, nanoteknolojinin gelişimi ciddi bir ivme kazanmıştır. Bu gün halen olgunlaşma sürecinde olmakla birlikte... devamı

Nano Teknoloji

“Katı Nano Yağlayıcılar” kapsamında projelendirilen son dönem çalışmamız; özellikle taşıt motorları ve makine aksamları üzerindeki sürtünmeye bağlı enerji kayıplarını minimuma indirmek üzerine detayla... devamı

Nano Teknoloji

ARGE faaliyetleri, çıkış noktası olan “Fikrin Doğuşu” ile hedeflenen “Ürünün Ticarileştirilmesi” adımları arasında uzun zamana yayılan bir süreç gerektirmektedir. Süreç ana hatlarıyla; laboratuar ölçekli araştı... devamı

Dünyada petrol rezervlerinin azalmasıyla artan yakıt maliyetleri, kent merkezlerinde araç sayısıyla artan hava kirliliği, buna bağlı olarak uluslararası ve ulusal resmi kurumlarca yürürlüğe konulan ka... devamı

info@nano-tekno.com | www.nano-tekno.com

Yüksek Teknoloji Malzemeleri ARGE A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır © 2001-2010